CIPA UAB Mons

El Mètode Verbo-Tonal
Fonètica Correctiva i Ensenyament de la Llengua Oral

Universitat Autònoma de Barcelona
del 2 al 7 de juliol del 2018

El curs Mètode Verbo-Tonal de fonètica correctiva i ensenyament de la llengua oral està organitzat conjuntament pel Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA), la Université de Mons (UMons) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el marc dels acords de col·laboració que han subscrit.

El curs té com a objectiu formar professors de llengües primeres, segones o estrangeres (francès, anglès, castellà i/o català) i especialistes de la re-educació dels trastorns de la parla i de l’audició en l’aplicació del mètode Verbo-Tonal en l’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral.