Introducció a la lingüística (2018–2019)
Joaquim Llisterri

Esteu accedint a la pàgina de l’assignatura «Introducció a la lingüística».
En cas de que no hi arribeu automàticament, seguiu el següent enllaç:

http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_18_19_G2.html