Introducció a la lingüística (2017 - 2018)
Joaquim Llisterri

Esteu accedint a la pàgina de l’assignatura “Introducció a la lingüística”.
En cas de que no hi arribeu automàticament, seguiu el següent enllaç:

http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_17_18_G5.html