Fonètica aplicada a les patologies de la parla

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treball


Calendari acadèmic de la Facultat de Psicologia (Curs 2011-2012)

Dilluns 13 de febrer de 2012Presentació de l’assignatura

Tema 1: L’àmbit de la fonètica clínica
Lingüística clínica, fonètica clínica i fonologia clínica. El paper de la fonètica en l’àmbit de les patologies de la parla.
Dilluns 20 de febrer de 2012Tema 2: La producció dels sons de la parla (1)
Classificació i descripció articulatòria dels sons del català i del castellà.
Dilluns 27 de febrer de 2012Tema 2: La producció dels sons de la parla (2)
La producció dels sons en les patologies de la parla.
Dilluns 5 de març de 2012Tema 3: La representació dels sons de la parla
L’Alfabet Fonètic Internacional. La transcripció de la parla patològica.
Dilluns 12 de març de 2012

B5B/-129 Aula 34 Informàtica
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (1)
Caracterització acústica dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà.
Dilluns 19 de març de 2012

B5B/-129 Aula 34 Informàtica
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (2)
Tècniques d’anàlisi acústica de la parla.
Dilluns 26 de març de 2012Prova d’avaluació dels temes 1, 2 i 3
De les 9:30 a les 11:30 a l’aula P21
Dilluns 2 d’abril de 2012No lectiu
Dilluns 9 d’abril de 2012No lectiu
Dilluns 16 d’abril de 2012

B5B/-129 Aula 34 Informàtica
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla: (3)
L’anàlisi acústica de la parla patològica.
Dilluns 23 d’abril de 2012

B5B/-129 Aula 34 Informàtica
Tema 5: La percepció dels sons de la parla (1)
Indicis perceptius dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà.
Dilluns 30 d’abril de 2012Sense docència presencial
Dilluns 7 de maig de 2012

B5B/-129 Aula 34 Informàtica
Tema 5: La percepció dels sons de la parla: (2)
L’aportació de la fonètica a l’estudi dels trastorns de la percepció de la parla.
Dilluns 14 de maig de 2012

B5B/-121 Aula 33 Informàtica
Prova d’avaluació dels temes 4 i 5
De les 9:30 a les 11:30 a l’aula B5B/-121 Aula 33 Informàtica
Dilluns 21 de maig de 2012Tema 6: Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia (1)
Anàlisi fonètica dels models, procediments i materials d’avaluació en el camp de les patologies de la parla.
Dilluns 28 de maig de 2012No lectiu
Dilluns 4 de juny de 2012Tema 6: Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia (2)
Anàlisi fonètica dels models, procediments i materials d’intervenció en el camp de les patologies de la parla.
Dilluns 11 de juny de 2012Sense docència presencial
Dilluns 18 de juny de 2012Tema 6: Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia (3)
Anàlisi fonètica dels models, procediments i materials d’intervenció en el camp de les patologies de la parla.
Dilluns 25 de juny de 2012Presentació oral i lliurament per escrit del treball del tema 6
De les 9:30 a les 12:30 a l’aula P21
Dilluns 2 de juliol de de 2012Proves escrites de reavaluació
De les 9:30 a les 11:30 a l’aula P21
Dilluns 2 de juliol de de 2012Lliurament per escrit del treball del tema 6 per a la reavaluació


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2011-2012) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_11_12/FAPP_11_12_Calendari.html
Last updated: 12/3/14 20:42

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.