Guions, bibliografies i materials per temes

1. L’àmbit de la fonètica clínica

2. La producció dels sons de la parla

3. La representació dels sons de la parla

4. Les característiques acústiques dels sons de la parla

5. La percepció dels sons de la parla

6. Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2011-2012) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_11_12/FAPP_11_12_IndexTemes.html
Last updated: 18/6/12 22:32

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.