Guions, bibliografies i materials per temes

3. La representació dels sons de la parla

Guió

La representació dels sons de la parla

Bibliografia

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Transcripció fonètica de la parla patològica

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Materials

La transcripció fonètica

La transcripció fonètica de la parla patològica

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del castellà

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

Exercicis

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions sonores

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Hall, D.C.. Interactive Sagital Section. Department of Linguistics, University of Toronto.

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2011-2012) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_11_12/FAPP_11_12_IndexTemes.html
Last updated: 21/2/14 08:11

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.