Guions, bibliografies i materials per temes

5. La percepció dels sons de la parla

Guió

La percepció dels sons de la parla

Bibliografia

Treballs generals sobre percepció de la parla

L’audició

Psicoacústica

Processament auditiu de la parla

Tècniques experimentals per a l’estudi de la percepció

Treballs generals sobre models de percepció de la parla

Models de percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de vocals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius orals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius nasals

Indicis acústics en la percepció de fricatius

Indicis acústics en la percepció de laterals i de ròtics

Materials

L’audició

Nocions bàsiques de psicoacústica

La mesura de l’audició

La percepció de la parla

Mètodes per a l’estudi de la percepció de la parla

La síntesi de la parla com a eina per a l’estudi de la percepció

Creació d’estímuls sintetitzats amb el sintetitzador de Klatt

La segmentació temporal de la parla

El filtrat de la parla en bandes freqüencials

La manipulació de la parla natural amb Praat

Els indicis perceptius dels elements segmentals

Els correlats perceptius de la melodia

Els correlats perceptius de l’accent

Els correlats perceptius dels elements suprasegmentals

Models de percepció de la parla

Exercicis

La manipulació dels paràmetres acústics de la parla

Recursos a Internet

L’audició

Psicoacústica

Percepció de la parla

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2011-2012) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_11_12/FAPP_11_12_IndexTemes.html
Last updated: 24/4/14 22:55

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.