Guions, bibliografies i materials per temes

6. Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

Guió

Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

Bibliografia

Avaluació del llenguatge i la parla en patologies

Avaluació fonètica i fonològica de la producció i la percepció de la parla patològica

Materials per a l’avaluació fonètica i fonològica dels trastorns de la parla

Avaluació de l’audició

El mètode verbo-tonal

Materials per a la intervenció en les alteracions fonètiques i fonològiques

Materials

Proves d’avaluació de la producció

Proves d’avaluació de la percepció

L’audiometria verbal

Tècniques de correcció fonètica

El mètode verbo-tonal

Recursos a Internet

Logopèdia

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2011-2012) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_11_12/FAPP_11_12_IndexTemes.html
Last updated: 15/5/14 13:38

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.