Guions, bibliografies i materials per temes

1. L’àmbit de la fonètica clínica

Guió

L’àmbit de la fonètica clínica

Bibliografia

Lingüística clínica: treballs generals

Lingüística clínica: manuals

Patologies del llenguatge i de la parla: manuals

Patologies del llenguatge i de la parla: revistes

Patologies del llenguatge i de la parla: diccionaris

Fonètica clínica: manuals

Fonètica clínica: mètodes d’estudi

Fonologia clínica

Fonètica: manuals

Fonètica: diccionaris

Fonologia: manuals

Materials

L’àmbit de la lingüística clínica

L’àmbit de la fonètica clínica

Recursos a Internet

Patologies del llenguatge i de la parla: pàgines amb enllaços

Patologies del llenguatge i de la parla: associacions

Fonètica clínica

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2013-2014) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_13_14/FAPP_13_14_IndexTemes_1.html
Last updated: 20/2/14 08:10

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.