Guions, bibliografies i materials per temes

2. La producció dels sons de la parla

Guió

La producció dels sons de la parla

Bibliografia

La producció de la parla

Anatomia i fisiologia de la producció de la parla

Neurofisiologia de la producció de la parla

Aspectes aerodinàmics en la producció de la parla

La respiració

La fonació

L’articulació

Models de producció de la parla

La coarticulació

Mètodes d’estudi de la producció de la parla

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Fonètica i fonologia contrastives: català i altres llengües

Materials

Bases neurofisiològiques de la producció de la parla

L’aparell fonador

La respiració

La fonació

L’articulació

La producció de la parla

La variabilitat articulatòria

La coarticulació

Models de producció de la parla

Mètodes d’estudi de la producció de la parla

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Fonema i al·lòfon

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del castellà

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

Exercicis

Fonètica articulatòria

Recursos a Internet

La producció de la parla

La respiració

La fonació

L’articulació

Models de producció de la parla

Mètodes d’estudi de la producció de la parla

Stuart-Smith, J. (2013). IPA chart. Seeing speech. An online ultrasound tongue imaging resource for phonetics, linguistics, and speech therapy teaching at Scottish universities. Glasgow: University of Glasgow.

Hall, D. C. (s.d.). Interactive sagital section. Halifax, NS: Saint Mary's University.

Solà, J., Carrera, J. i Pons, C. (2008). Els sons del català. Barcelona: Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.

University of Iowa. (2005). Fonética: Los sonidos del español. Phonetics. The sounds of spoken language. Iowa City, IA: Departments of Spanish and Portuguese, German, Speech Pathology and Audiology and Academic Technologies, The University of Iowa.

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2013-2014) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_13_14/FAPP_13_14_IndexTemes_2.html
Last updated: 6/3/14 18:59

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.