Guions, bibliografies i materials per temes

3. La representació dels sons de la parla

Guió

La representació dels sons de la parla

Bibliografia

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Transcripció fonètica de la parla patològica

Materials

La transcripció fonètica

La transcripció fonètica de la parla patològica

Exercicis

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions sonores

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Correa, J. A. (2013). Díptico de alfabetos fonéticos: Alfabeto Fonético Internacional (IPA), Alfabeto X-SAMPA y Alfabeto Fonético de la Revista de Filología Española (contiene comandos para implementar el IPA en Praat). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Khattab, G., & Docherty, G. (n.d.). Consonants (ExtIPA symbols). IPA online. Online resources for practical phonetics [Web page]. Newcastle upon Tyne: Centre for Research in Linguistics and Language Sciences, Newcastle University.

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2013-2014) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_13_14/FAPP_13_14_IndexTemes_3.html
Last updated: 6/3/14 22:38

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.