Guions, bibliografies i materials per temes

2. La representació dels sons de la parla

Guió

La representació dels sons de la parla

Bibliografia

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Transcripció fonètica de la parla patològica

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Materials

La classificació articulatòria dels sons de la parla

La transcripció fonètica

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

La transcripció fonètica de la parla patològica

La transcripció d’un corpus mitjançant Praat

Exercicis

Test: Els símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional

Lectura d’una transcripció fonètica en català

Lectura d’una transcripció fonètica en castellà

Inventari fonètic del català i símbols per a la transcripció: consonants

Inventari fonètic del català i símbols per a la transcripció: vocals

Inventari fonètic del castellà i símbols per a la transcripció: consonants

Inventari fonètic del castellà i símbols per a la transcripció: vocals

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions audiovisuals

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Introducció de símbols fonètics en documents

Correa, J. A. (2013). Díptico de alfabetos fonéticos: Alfabeto Fonético Internacional (IPA), Alfabeto X-SAMPA y Alfabeto Fonético de la Revista de Filología Española (contiene comandos para implementar el IPA en Praat). Instituto Caro y Cuervo. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Consultat a http://www.bibliodigitalcaroycuervo.gov.co/id/eprint/962

Khattab, G. i Docherty, G. (2011). IPA Chart: Consonants (ExtIPA symbols). IPA online. Online resources for practical phonetics. Newcastle upon Tyne: Centre for Research in Linguistics and Language Sciences, Newcastle University. Consultat a http://teaching.ncl.ac.uk/ipa/consonants-extra.html

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2014-2015) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_14_15/FAPP_14_15_IndexTemes_2.html
Last updated: 15/3/15 21:50

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.