Guions, bibliografies i materials per temes

1. L’àmbit de la fonètica clínica

2. La representació dels sons de la parla

3. Les característiques acústiques dels sons de la parla

4. La percepció dels sons de la parla

5. Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

tornar endarrere
Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2015-2016) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: