Guions, bibliografies i materials per temes

1. L’àmbit de la fonètica clínica

Guió

L’àmbit de la fonètica clínica

Bibliografia

Lingüística clínica: treballs generals

Lingüística clínica: manuals

Patologies del llenguatge i de la parla: manuals

Patologies del llenguatge i de la parla: revistes

Patologies del llenguatge i de la parla: diccionaris

Fonètica clínica: manuals

Fonètica clínica: mètodes d’estudi

Fonologia clínica

Fonètica: manuals

Fonètica: diccionaris

Fonologia: manuals

Materials

La lingüística clínica

La fonètica clínica

La fonologia clínica

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

Els trets distintius

Exercicis

Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia (Curs 2012-2013)

Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia (Curs 2013-2014)

Recursos a Internet

Patologies del llenguatge i de la parla: pàgines amb enllaços

Patologies del llenguatge i de la parla: associacions

Fonètica clínica


tornar al principi  tornar endarrere
Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2015-2016) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: