Guions, bibliografies i materials per temes

2. La representació dels sons de la parla

Guió

La representació dels sons de la parla

Bibliografia

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Transcripció fonètica de la parla patològica

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Materials

La classificació articulatòria dels sons de la parla

La transcripció fonètica

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

La transcripció fonètica de la parla patològica

La transcripció d’un corpus mitjançant Praat

Exercicis

Test: Els símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional

Lectura d’una transcripció fonètica en català

Lectura d’una transcripció fonètica en castellà

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions audiovisuals

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Introducció de símbols fonètics en documents

Khattab, G. i Docherty, G. (2011). IPA Chart: Consonants (ExtIPA symbols). IPA online. Online resources for practical phonetics. Newcastle upon Tyne: Centre for Research in Linguistics and Language Sciences, Newcastle University. Consultat a http://teaching.ncl.ac.uk/ipa/consonants-extra.html

tornar al principi  tornar endarrere
Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2015-2016) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: