Guions, bibliografies i materials per temes

5. Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

Guió

Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

Bibliografia

Avaluació fonètica i fonològica de la producció i la percepció de la parla patològica

Materials per a l’avaluació fonètica i fonològica dels trastorns de la parla

Avaluació de l’audició

Materials per a l’avaluació de l’audició

El mètode verbo-tonal

El mètode verbo-tonal: aplicacions clíniques

Materials per a la intervenció en les alteracions fonètiques i fonològiques

Freqüència d’aparició d’unitats fòniques en català

Freqüència d’aparició d’unitats fòniques en castellà

Materials

Avaluació de la producció: anàlisi fonètica de materials

Avaluació de la percepció: anàlisi fonètica de materials

Avaluació de l’audició: anàlisi fonètica de materials

Les bases fonètiques del mètode verbo-tonal

Exemples de correcció fonètica amb el mètode verbo-tonal: les consonants ròtiques

Recursos a Internet

El mètode verbo-tonal

Logopèdia

Bases de dades lèxiques


tornar al principi  tornar endarrere
Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2015-2016) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: