Fonètica aplicada a les patologies de la parla
Curs 2016-2017

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treball


Horaris del Grau en Logopèdia (Segon semestre, Curs 2016-2017)

Calendari acadèmic de la Facultat de Psicologia (Curs 2016-2017)

1 Divendres 10 de febrer
de 10:30 a 12:30h
Aula P-07
Presentació de l’assignatura

Tema 1: L’àmbit de la fonètica clínica

La lingüística clínica. La fonètica clínica. La fonologia clínica.
2 Divendres 17 de febrer
de 8:30 a 10:30h
de 10:30 a 12:30h
Aula P-07
Tema 2: La representació dels sons de la parla

La transcripció fonètica i l’Alfabet Fonètic Internacional. La transcripció fonètica de la parla patològica.
3 Divendres 24 de febrer
de 10:30 a 12:30h
Aula P-07
Tema 3: Les característiques acústiques dels sons de la parla (1)

L’anàlisi acústica de la parla.
4 Divendres 3 de març
de 8:30 a 10:30h
de 10:30 a 12:30h
Aula d’informàtica AI-33
Tema 3: Les característiques acústiques dels sons de la parla (2)

Caracterització acústica dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà.
5 Divendres 10 de març
Sessió no presencial
Tema 3: Les característiques acústiques dels sons de la parla (3)

Caracterització acústica dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà.
6 Divendres 17 de març
de 8:30 a 10:30h
de 10:30 a 12:30h
Aula d’informàtica AI-33
Tema 3: Les característiques acústiques dels sons de la parla (4)

L’anàlisi acústica de la parla patològica.
7 Divendres 24 de març
de 10:30 a 12:30h
Aula d’informàtica AI-33
Tema 4: La percepció dels sons de la parla (1)

Nocions bàsiques de psicoacústica. La percepció dels sons de la parla.
8 Divendres 31 de març
de 8:30 a 10:30h
de 10:30 a 12:30h
Aula d’informàtica AI-33
Tema 4: La percepció dels sons de la parla (2)

La percepció dels elements segmentals. La percepció dels elements suprasegmentales.
9 Divendres 7 d’abril
Aula d’informàtica AI-33
Primera prova escrita (temes 1, 2 i 3): de les 13 a les 15h.
Divendres 14 d’abril Vacances de Pàsqüa
10 Divendres 21 d’abril
de 8:30 a 10:30h
de 10:30 a 12:30h
Aula P-07
Tema 5: Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció de logopèdia (1)

L’avaluació fonètica i fonològica dels trastorns de la parla.
11 Divendres 28 d’abril
de 10:30 a 12:30h
Aula P-07
Tema 5: Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció de logopèdia (2)

Les bases fonètiques de les tècniques d’intervenció en logopèdia.
12 Divendres 5 de maig
de 8:30 a 10:30h
de 10:30 a 12:30h
Aula P-07
Tema 5: Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció de logopèdia (3)

Materials per a la intervenció en les alteracions fonètiques i fonològiques.
13 Divendres 12 de maig
Aula d’informàtica AI-34
Segona prova escrita (temes 4 i 5): de les 10:30 a les 12:30h.
14 Divendres 19 de maig Sense docència programada
15 Divendres 26 de maig Sense docència programada
16 Divendres 2 de juny Sense docència programada
17 Divendres 9 de juny Setmana d’avaluacions
18 Dilluns 12 de juny Lliurament del treball

El treball es lliurarà seguint les indicacions que figuren a l’apartat «Format i lliurament» del document sobre el treball publicat a la web de l’assignatura.
Divendres 16 de juny Setmana de reavaluacions
19 Divendres 23 de juny
Aula d’informàtica AI-33
Proves de reavaluació: de les 11 a les 13h.
20 Divendres 30 de juny Setmana de reavaluacions

Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2016-2017) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: