Guions, bibliografies i materials per temes

2. La representació dels sons de la parla

Guió

La representació dels sons de la parla

Bibliografia

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Transcripció fonètica de la parla patològica

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Materials

La classificació articulatòria dels sons de la parla

La transcripció fonètica

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà: els elements segmentals

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

La transcripció fonètica de la parla patològica

Exercicis

Test: Els símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional

Inventari fonètic del català i símbols per a la transcripció: consonants

Inventari fonètic del català i símbols per a la transcripció: vocals

Inventari fonètic del castellà i símbols per a la transcripció: consonants

Inventari fonètic del castellà i símbols per a la transcripció: vocals

Lectura d’una transcripció fonètica en català

Lectura d’una transcripció fonètica en castellà

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions audiovisuals

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Introducció de símbols fonètics en documents

Khattab, G. i Docherty, G. (2011). IPA Chart: Consonants (ExtIPA symbols). IPA online. Online resources for practical phonetics. Newcastle upon Tyne: Centre for Research in Linguistics and Language Sciences, Newcastle University. Consultat a http://teaching.ncl.ac.uk/ipa/consonants-extra.html

tornar al principi  tornar endarrere
Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2016-2017) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: