The perception of lexical stress in L1 and L2: methods and results

Joaquim Llisterri

uab

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquim


SFB538
Universität Hamburg
26 July 2007