Aproximaciones a la enseñanza de la pronunciación

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquim


Instituto Cervantes

Instituto Cervantes de São Paulo

São Paulo, Brasil, 26 de agosto de 2008


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.