Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2012-2013

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treball


Calendari acadèmic de la Facultat de Psicologia (Curs 2012-2013)

Setmana 1 Dilluns 10 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Presentació de l’assignatura

Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge
La lingüística clínica. Alguns conceptes bàsics. El paper de la lingüística en l’àmbit de les patologies del llenguatge i de la parla.
Dimecres 12 de setembreSense docència presencial
Setmana 2 Dilluns 17 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)
L’àmbit de la fonètica clínica. Fonètica clínica i fonologia clínica. Conceptes bàsics: grafies, sons, fonemes i al·lòfons.
Dimecres 19 de setembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)
La classificació articulatòria dels sons de la parla. Mode de sortida de l’aire. Estat de la glotis. El mode d’articulació de les consonants. El lloc d’articulació de les consonants. La classificació articulatòria de les vocals
Setmana 3 Dilluns 24 de setembreNo lectiu
Dimecres 26 de setembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)
La representació dels sons de la parla. Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics. L’Alfabet Fonètic Internacional.
Setmana 4 Dilluns 1 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)
Descripció fonètica del català: Els elements segmentals i els elements suprasegmentals. Descripció fonètica del castellà: els elements segmentals i els elements suprasegmentals.
Dimecres 3 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

B11/022 Aula 506 (Aules d’informàtica) de la Facultat de Filosofia i Lletres
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (5)
Transcripció fonètica del català i del castellà.

És convenient portar auriculars.
Setmana 5 Dilluns 8 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (6)
Descripció fonètica del català: Els elements segmentals i els elements suprasegmentals. Descripció fonètica del castellà: els elements segmentals i els elements suprasegmentals.
Dimecres 10 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

B11/022 Aula 506 (Aules d’informàtica) de la Facultat de Filosofia i Lletres
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (7)
Transcripció fonètica del català i del castellà.

És convenient portar auriculars.
Setmana 6 Dilluns 15 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (8)
La transcripció fonètica de la parla patològica. Problemes de la transcripció. L’extensió de l’Alfabet Fonètic Internacional: ExtIPA Symbols for Disordered Speech.
Dimecres 17 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

11/022 Aula 506 (Aules d’informàtica) de la Facultat de Filosofia i Lletres
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (9)
Transcripció fonètica de parla patològica.

És convenient portar auriculars.
Setmana 7 Dilluns 22 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)
La relació entre la fonètica i la fonologia. Representació fonètica i representació fonològica. El concepte de fonema. Fonema, fon i al·lòfon. Els trets distintius.
Dimecres 24 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

11/022 Aula 506 (Aules d’informàtica) de la Facultat de Filosofia i Lletres
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)
Transcripció fonètica i fonològica de parla patològica.

És convenient portar auriculars.
Setmana 8 Dilluns 29 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (3)
L’estructura de la síl·laba. Les regles fonològiques. Els processos fonològics. Objectius i mètodes de l’anàlisi fonològica.
Dimecres 31 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

11/022 Aula 506 (Aules d’informàtica) de la Facultat de Filosofia i Lletres
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (4)
Transcripció fonètica i fonològica de parla patològica.

És convenient portar auriculars.
Setmana 9 Dilluns 5 de novembre

De 9 a 10:30h a l’aula 6 (Facultat de Psicologia)
Setmana d’avaluació
Prova escrita presencial 1 (EV1)

Si l’aula no té connexió a la xarxa WiFi, un cop recollides les preguntes i el full de resposta es podrà realitzar l’examen en altres espais i tornar el full de respostes a l’aula 6 a les 10:30h.
Dimecres 7 de novembreSetmana d’avaluació
Setmana 10 Dilluns 12 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (5)
Descripció fonològica del català. Descripció fonològica del castellà.
Dimecres 14 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

Sessió en modalitat no presencial
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (6)
Realitzeu l’exercici que es proposa en el document Anàlisi fonètica i fonològica de la parla patològica. Un cop dut a terme l’exercici, podeu consultar una proposta d’anàlisi en el document Anàlisi fonètica i fonològica de la parla patològica: proposta d’anàlisi.
Setmana 11 Dilluns 19 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (1)

Lliurament del treball escrit (EV2)
Dimecres 21 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (2)
Setmana 12 Dilluns 26 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (3)
Dimecres 28 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (4)
Setmana 13 Dilluns 3 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (5)
Dimecres 5 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (6)
Setmana 14 Dilluns 10 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (7)
Dimecres 12 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (8)
Setmana 15 Dilluns 17 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (9)
Dimecres 19 de desembreSense docència presencial
Dilluns 24 de desembreNo lectiu
Dimecres 26 de desembreNo lectiu
Dilluns 31 de desembreNo lectiu
Dimecres 2 de generNo lectiu
Setmana 16 Dilluns 7 de generSense docència presencial
Dimecres 9 de generSense docència presencial
Setmana 17 Dilluns 14 de generSetmana d’avaluació
Prova escrita presencial 2 (EV3)
Dimecres 16 de generSetmana d’avaluació
Setmana 18 Dilluns 21 de generSetmana de reavaluació
Dimecres 23 de generSetmana de reavaluació
Setmana 19 Dilluns 28 de gener

De 10:30 a 12:30h a l’aula P-3 (Facultat de Psicologia)
Setmana de reavaluació
Prova de reavaluació
Dimecres 30 de generSetmana de reavaluació


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2012-2013) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_12_13/LAPL_12_13_Calendari.html
Last updated: 28/1/13 19:33

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.