2.- Anàlisi fonètica de la parla patològica

Guió

Anàlisi fonètica de la parla patològica

Bibliografia

Fonètica general: manuals

Fonètica general: diccionaris

Fonètica clínica: manuals

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Fonètica i fonologia contrastives: català i altres llengües

Transcripció fonètica de la parla patològica

Materials

El símbol conceptos_avanzados que es troba en alguns dels materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

L’àmbit de la fonètica clínica

La classificació articulatòria dels sons de la parla

La transcripció fonètica

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del castellà

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals del català

Els elements suprasegmentals del castellà

La transcripció fonètica de la parla patològica

Exercicis

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Transcripció fonètica de produccions d’adults amb disàrtria

Transcripció fonètica de produccions de nens amb deficiència auditiva

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions sonores

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Hall, D.C.. Interactive Sagital Section. Department of Linguistics, University of Toronto.

Solà, J., Carrera, J. i Pons, C. (2008). Els sons del català. Barcelona: Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.

Dispensa, M., Waite, L., Siebert, D., Wickelhaus, L., Piñeros, C. E. i Moon, J. (2003). Fonética: Los sonidos del español. Phonetics: The sounds of spoken language. Iowa City, IA: The University of Iowa.

Fonètica clínica

tornar al principi  tornar endarrere


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2012-2013) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_12_13/LAPL_12_13_IndexTemes_2.html
Last updated: 6/11/12 22:31

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.