Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2013-2014

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treball


Calendari acadèmic de la Facultat de Psicologia (Curs 2013-2014)

Setmana 1 Dilluns 9 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Presentació de l’assignatura
Dimecres 11 de setembreLa Diada
Setmana 2 Dilluns 16 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge (1)
La lingüística clínica. Definició de la lingüística clínica. Objectius de la lingüística clínica. La lingüística clínica en el context internacional. La lingüística clínica a Espanya.
Dimecres 18 de setembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge (2)
Alguns conceptes bàsics. Llenguatge i parla. Teoria lingüística, lingüística descriptiva i lingüística prescriptiva.
Setmana 3 Dilluns 23 de setembreNo lectiu
Dimecres 25 de setembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-11)
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge (3)
Alguns conceptes bàsics. Llenguatge i parla. Teoria lingüística, lingüística descriptiva i lingüística prescriptiva.

El paper de la lingüística en l’àmbit de les patologies del llenguatge i de la parla. L’estudi de les patologies del llenguatge i de la parla com a camp interdisciplinari. La relació entre la lingüística i les patologies del llenguatge i de la parla.
Setmana 4 Dilluns 30 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)
La fonètica clínica. L’àmbit de la fonètica clínica. Fonètica clínica i fonologia clínica.

La classificació articulatòria dels sons de la parla. Mode de sortida de l’aire. Estat de la glotis. El mode d’articulació de les consonants. El lloc d’articulació de les consonants. La classificació articulatòria de les vocals.
Dimecres 2 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-11)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)
La classificació articulatòria dels sons de la parla. Mode de sortida de l’aire. Estat de la glotis. El mode d’articulació de les consonants. El lloc d’articulació de les consonants. La classificació articulatòria de les vocals.

La representació dels sons de la parla: l’Alfabet Fonètic Internacional. Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics. L’Alfabet Fonètic Internacional.
Setmana 5 Dilluns 7 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)
Descripció fonètica del català. Els elements segmentals del català..
Dimecres 9 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)
Transcripció fonètica del català.

És convenient portar auriculars.
Setmana 6 Dilluns 14 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (5)
Descripció fonètica del castellà. Els elements segmentals del castellà.
Dimecres 16 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (6)
Transcripció fonètica del castellà.

És convenient portar auriculars.
Setmana 7 Dilluns 21 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (7)
Els elements suprasegmentals.
Dimecres 23 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (8)
Transcripció fonètica del català i del castellà.

És convenient portar auriculars.
.
Setmana 8 Dilluns 28 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (9)
Els elements suprasegmentals del català. Els elements suprasegmentals del castellà.
Dimecres 30 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (10)
La transcripció fonètica de la parla patològica. Problemes de la transcripció fonètica de la parla patològica. L’ampliació de l’Alfabet Fonètic Internacional per a la transcripció de la parla patològica: ExtIPA Symbols for Disordered Speech.

És convenient portar auriculars.
Setmana 9 Dilluns 4 de novembreSetmana d’avaluació
EV1 Prova escrita presencial 1
de 9 a 11h a l'aula P15
Dimecres 6 de novembreSetmana d’avaluació
Setmana 10 Dilluns 11 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)
Fonètica i fonologia. La relació entre la fonètica i la fonologia. Representació fonètica i representació fonològica.
Dimecres 13 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (11)
Transcripció fonètica de parla patològica.

És convenient portar auriculars.
Setmana 11 Dilluns 18 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)
Les unitats de l’anàlisi fonològica. El concepte de fonema. Fonema, fon i al·lòfon. Els trets distintius.
Dimecres 20 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (12)
Transcripció fonètica de parla patològica.

És convenient portar auriculars.
Setmana 12 Dilluns 25 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (3)
L’estructura de la síl·laba. Les regles fonològiques. Els processos fonològics: processos d’assimilació; processos que afecten l’estructura sil·làbica; processos d’afebliment i de reforç; processos de neutralització.
Dimecres 27 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (4)
Objectius i mètodes de l’anàlisi fonològica.
Setmana 13 Dilluns 2 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (1)
Dimecres 4 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (5)
La fonologia clínica. Anàlisi fonològica del català i del castellà.
Setmana 14 Dilluns 9 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (2)
Dimecres 11 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (6)
La fonologia clínica. Anàlisi fonològica del català i del castellà.
Setmana 15 Dilluns 16 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (3)
Dimecres 18 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (4)

EV 2 Treball escrit
El treball escrit es lliurarà a l'hora de classe
Dilluns 23 de desembreNo lectiu
Dimecres 25 de desembreNadal
Dilluns 30 de desembreNo lectiu
Dimecres 1 de generCap d’Any
Setmana 16 Dilluns 6 de generReis
Dimecres 8 de gener

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (5)
Setmana 17 Dilluns 13 de generSetmana d’avaluació
EV3 Prova escrita presencial 2
Dimecres 15 de generSetmana d’avaluació
Setmana 18 Dilluns 20 de generSetmana de reavaluació
Dimecres 22 de generSetmana de reavaluació
Setmana 19 Dilluns 27 de generSetmana de reavaluació
Prova de reavaluació
Dimecres 29 de generSetmana de reavaluació


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2013-2014) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_13_14/LAPL_13_14_Calendari.html
Last updated: 18/12/13 09:31

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.