Guions, bibliografies i materials per temes

1.- La lingüística i les patologies del llenguatge

2.- Anàlisi fonètica de la parla patològica

3.- Anàlisi fonològica de la parla patològica

tornar endarrere


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2013-2014) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_13_14/LAPL_13_14_IndexTemes.html
Last updated: 4/9/13 17:20

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.