Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2014-2015

Myriam Cantú
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treballSetmana 1 Dilluns 8 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Presentació de l’assignatura.
Dimecres 10 de setembre

Sense docència programada
Setmana 2 Dilluns 15 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge (1)
Definició de la lingüística clínica. Objectius de la lingüística clínica. La lingüística clínica en el context internacional. La lingüística clínica a Espanya.
Dimecres 17 de setembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge (2)
Alguns conceptes bàsics: teoria lingüística, lingüística descriptiva i lingüística prescriptiva.
Setmana 3 Dilluns 22 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge (3)
Alguns conceptes bàsics: llenguatge i parla. L’estudi de les patologies del llenguatge i de la parla com a camp interdisciplinari. La relació entre la lingüística i les patologies del llenguatge i de la parla.
Dimecres 24 de setembre

La Mercè
Setmana 4 Dilluns 29 de setembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)
La fonètica clínica: l’àmbit de la fonètica clínica; fonètica clínica i fonologia clínica. La representació dels sons de la parla: les relacions entre sons i grafies; els alfabets fonètics; l’Alfabet Fonètic Internacional.
Dimecres 1 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-17)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-14)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)
La classificació articulatòria dels sons de la parla: mode de sortida de l’aire; estat de la glotis; el mode d’articulació de les consonants; el lloc d’articulació de les consonants; la classificació articulatòria de les vocals.
Setmana 5 Dilluns 6 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)
Descripció fonètica del català: els elements segmentals i els elements suprasegmentals. Descripció fonètica del castellà: els elements segmentals i els elements suprasegmentals.
Dimecres 8 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35, Aules d’informàtica)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35, Aules d’informàtica)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)
La sessió es realitzarà en modalitat no presencial i cada estudiant disposarà del temps que necessiti per a treballar sobre els dos exercicis següents:
Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català
Durant la setmana del 13 d’octubre es publicarà una proposta de transcripció per a cada exercici.

Es recomana consultar els documents sobre Praat i els materials sobre descripció fonètica de cada llengua que s’indiquen en l’exercici abans de començar l’activitat.
Setmana 6 Dilluns 13 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (5)
Problemes de la transcripció fonètica de la parla patològica. L’ampliació de l’Alfabet Fonètic Internacional per a la transcripció de la parla patològica: ExtIPA Symbols for Disordered Speech.
Dimecres 15 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula AI-35, Aules d’informàtica)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula AI-35, Aules d’informàtica)
Tema 2: Anàlisi fonètica de la parla patològica (6)
Transcripció fonètica de parla patològica.

És convenient portar auriculars.
Setmana 7 Dilluns 20 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)
Fonètica i fonologia: la relació entre la fonètica i la fonologia; representació fonètica i representació fonològica. Les unitats de l’anàlisi fonològica: el concepte de fonema; fonema, fon i al·lòfon; els trets distintius.
Dimecres 22 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)
Descripció fonològica del català. Descripció fonològica del castellà
Setmana 8 Dilluns 27 d’octubre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (3)
L’estructura de la síl·laba. Les regles fonològiques. Els processos fonològics: processos d’assimilació; processos que afecten l’estructura sil·làbica; processos d’afebliment i de reforç; processos de neutralització.
Dimecres 29 d’octubre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h (Aula P-18)
Grup 12: 10:30-12:30h (Aula P-18)
Tema 3: Anàlisi fonològica de la parla patològica (4)
L’àmbit de la fonologia clínica. La distinció entre fonètica i fonologia en el context clínic. Objectius de l’anàlisi fonològica clínica. Mètodes d’anàlisi fonològica clínica.
Setmana 9 Dilluns 3 de novembre
De 9 a 11h
Aula P-6
Prova escrita presencial 1

Durant la prova es proporcionaran els fulls de resposta per al treball escrit no presencial 1 que cal lliurar el 17 de novembre.
Dimecres 5 de novembreSetmana d’avaluació
Setmana 10 Dilluns 10 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (1)
Dimecres 12 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (2)
Setmana 11 Dilluns 17 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (3)

Lliurament del treball escrit no presencial 1
El treball es lliurarà a l’aula P-3 en començar la classe. En cas de no poder-hi assistir, el lliurament el podrà realitzar una altra persona.
Dimecres 19 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (4)
Setmana 12 Dilluns 24 de novembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (5)
Dimecres 26 de novembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (6)
Setmana 13 Dilluns 1 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (7)
Dimecres 3 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (8)
Setmana 14 Dilluns 8 de desembreLa Immaculada
Dimecres 10 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (9)
Setmana 15 Dilluns 15 de desembre

Sessió teòrica
Grup 1: 11:00-12:30h (Aula P-3)
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (10)
Dimecres 17 de desembre

Sessions pràctiques
Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 4: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge (11)

Lliurament del treball escrit no presencial 2
Setmana 16 Dilluns 5 de generNadal
Dimecres 7 de generDocència dirigida excepcional
Setmana 17 Dilluns 12 de gener Setmana d’avaluació
Dimecres 14 de generSetmana d’avaluació
Dijous 15 de gener
De les 11 a les 13h
Aula P-12
Prova escrita presencial 2
Setmana 18 Dilluns 19 de gener Setmana de reavaluació
Dimecres 21 de generSetmana de reavaluació
Divendres 23 de gener
De 9 a 11h
Aula P-02
Proves de reavaluació
Setmana 19 Dilluns 26 de generSetmana de reavaluació
Dimecres 28 de generSetmana de reavaluació


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2014-2015) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_14_15/LAPL_14_15_Calendari.html
Last updated: 12/12/14 12:19

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.