Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2014-2015

Primer semestre
Segon curs
6 crèdits

Myriam Cantú
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point


Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius

L’assignatura té com a objectius:

Avaluació

La qualificació s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de dues proves escrites presencials i dos treballs escrits no presencials: 25% corresponent a la prova 1, 25% corresponent a la prova 2, 25% corresponent al treball 1 i 25% corresponent al treball 2. Durant la realització de les proves escrites presencials i dels treballs escrits els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Les proves i els treball constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació de l’assignatura.

Es considerarà aprovada una prova o un treball si s’obté una nota igual o superior a 5.

El fet de no presentar-se a alguna de les proves o de no lliurar algun treball en els terminus establerts implicarà una puntuació de zero en la prova o en el treball.

Els estudiants que lliurin evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) constaran com a «Presentat».

Els estudiants que que hagin obtingut una mitjana en l’avaluació contínua (dues proves escrites presencials i dos treballs escrits) igual o superior a 4 podran realitzar la reavaluació. En aquest cas, els estudiants realitzaran la reavaluació corresponent a les parts del programa per a les que hagin obtingut una puntuació inferior a 5.

Els estudiants que obtinguin una qualificació mitjana en l’avaluació contínua (dues proves escrites presencials i dos treballs escrits) igual o superior a 5 no realitzaran la reavaluació.

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Proves de cursos anteriors


Distribució de l’assignatura i materials

Les classes corresponents als temes 1, 2 i 3 del programa seran impartides pel professor Llisterri, i les corresponents al tema 4 per la professora Cantú.

Els materials corresponents als temes 1, 2 i 3 així com totes les informacions sobre les classes del professor Llisterri es publicaran a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/LAPL.html


Atenció als estudiants

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat). No utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.

Myriam Cantú

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filosofia i Lletres.

Correu electrònic: Myriam.Cantu@uab.cat

Permanència al despatx: dijous de 11 a 12h (despatx B9-0076, Facultat de Filosofia i Lletres).

Hores prèviament concertades: dilluns i dimecres de 11 a 12h (despatx B9-0076, Facultat de Filosofia i Lletres).

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Permanència al despatx: dilluns de 9 a 11h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

Hores prèviament concertades: dilluns i dimecres de 15:30 a 17:30h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2014-2015)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_14_15/LAPL_14_15_General.html
Last updated: 5/11/14 11:00

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.