Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2015-2016

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Federico Silvagni
Departament de Filologia Catalana


Calendari de treballSetmana 1Dimecres 9 de setembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Sense pràctiques d’aula programades.
Divendres 11 de setembreDiada Nacional
Setmana 2Dimecres 16 de setembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Sense pràctiques d’aula programades.
Divendres 18 de setembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 3Dimecres 23 de setembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Divendres 15 de setembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 4Dimecres 30 de setembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Divendres 2 d’octubre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 5Dimecres 7 d’octubre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Divendres 9 d’octubre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 6Dimecres 14 d’octubre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Divendres 16 d’octubre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 7Dimecres 21 d’octubre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Divendres 23 d’octubre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 8Dimecres 28 d’octubre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge

Lliurament del treball escrit 1 (aplaçat fins el 9 de novembre).
Divendres 30 d’octubre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Aula P-15
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)
L’àmbit de la fonètica clínica. Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics. L’Alfabet Fonètic Internacional.
Setmana 9
Dilluns 2 de novembre
de 11 a 13h
Aules P08 i P11
Prova escrita presencial 1.
Setmana 10Dimecres 11 de novembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula P-11

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula P-02
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)
La classificació articulatòria dels sons de la parla. Mode de sortida de l’aire. Estat de la glotis. El mode d’articulació de les consonants. El lloc d’articulació de les consonants. La classificació articulatòria de les vocals.
Divendres 13 de novembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Aula P-15
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)
Descripció fonètica del català i del castellà. Elements segmentals i elements suprasegmentals (1).
Setmana 11Dimecres 18 de novembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula P-11

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula P-24
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

Sessió no presencial
Descripció fonètica del català i del castellà. Elements segmentals i elements suprasegmentals (2).

Documenteu-vos sobre la descripció fonètica dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà amb la bibliografia recomanada i amb els documents recollits a l’apartat «Materials» de la pàgina web de l’assignatura i contesteu les preguntes dels tests «Descripció fonètica del català» i «Descripció fonètica del castellà» que trobareu a l’apartat «Exercicis» de la web de l’assignatura.
Divendres 20 de novembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Aula P-15
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (5)

Sessió no presencial
Descripció fonètica del català i del castellà. Elements segmentals i elements suprasegmentals (3).

Documenteu-vos sobre la descripció fonètica dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà amb la bibliografia recomanada i amb els documents recollits a l’apartat «Materials» de la pàgina web de l’assignatura i contesteu les preguntes dels tests «Descripció fonètica del català» i «Descripció fonètica del castellà» que trobareu a l’apartat «Exercicis» de la web de l’assignatura.
Setmana 12Dimecres 25 de novembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula d’informàtica AI-35

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (6)
Transcripció fonètica del castellà.

És convenient portar auriculars
Divendres 27 de novembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Aula P-15
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (7)
Problemes de la transcripció fonètica de la parla patològica. L’ampliació de l’Alfabet Fonètic Internacional per a la transcripció de la parla patològica: ExtIPA Symbols for Disordered Speech.
Setmana 13Dimecres 2 de desembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula d’informàtica AI-35

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 4: Anàlisi fonètica de la parla patològica (8)
Transcripció fonètica del català.

És convenient portar auriculars
Divendres 4 de desembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Aula P-15
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)
Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica. La síl·laba.
Setmana 14Dimecres 9 de desembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula d’informàtica AI-35

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 4: Anàlisi fonètica de la parla patològica (9)
Transcripció fonètica de parla patològica.

És convenient portar auriculars

Publicació a la web de l’assignatura dels enunciats del treball escrit 2 (avaluació dels continguts del tema 3) i distribució a l’aula AI-35 dels fulls de resposta.
Divendres 11 de desembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Aula P-15
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)
Les regles fonològiques. Els processos fonològics: processos d’assimilació; processos que afecten l’estructura sil·làbica; processos d’afebliment i de reforç; processos de neutralització.
Setmana 15Dimecres 16 de desembre

Sessions pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula P-11

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula P-11
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (3)
Descripció fonològica del català i del castellà. L’inventari de fonemes; l’estructura de la síl·laba; els processos fonològics.
Lliurament del treball escrit 2 (avaluació dels continguts del tema 3).

El treball es lliurarà a l’aula en començar la classe. En cas de no poder assistir a classe, el lliurament el podrà realitzar una altra persona.
Divendres 18 de desembre

Sessió teòrica

Grup 1: 10-11:30h
Aula P-15
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (4)
L’àmbit de la fonologia clínica. La distinció entre fonètica i fonologia en el context clínic. Objectius de l’anàlisi fonològica clínica. Mètodes d’anàlisi fonològica clínica.
Setmana 16Dimecres 6 de generVacances de Nadal.
Divendres 8 de generSense docència dirigida
Setmana 17
Dimecres 13 de gener
de 11 a 13h
Aula P-15
Prova escrita presencial 2 (avaluació dels continguts del tema 4).
Setmana 19Dilluns 25 de gener
de 13 a 15h
Aula P03
Proves de reavaluació.

Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2015-2016) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_15_16/LAPL_15_16_Calendari.html
Last updated: 13/1/16 12:51

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.