Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2015-2016

Primer semestre
Segon curs
6 crèdits

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Federico Silvagni
Departament de Filologia Catalana


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius

El contingut de l’assignatura està orientat a integrar els coneixements lingüístics adquirits en altres assignatures a l’anàlisi de les patologies del llenguatge i de la parla.

L’assignatura té com a objectius:


Avaluació

La qualificació s’obtindrà a partir de la mitjana de dues proves escrites presencials i dos treballs escrits no presencials: 25% corresponent a la prova 1, 25% corresponent a la prova 2, 25% corresponent al treball 1 i 25% corresponent al treball 2. Per a la realització de la prova escrita presencial 2 (tema 4 del programa) i del treball escrit 2 (tema 3 del programa) els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Les proves i els treball constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació de l’assignatura.

Es considerarà aprovada una prova o un treball si s’obté una nota igual o superior a 5.

El fet de no presentar-se a alguna de les proves o de no lliurar algun treball en els terminus establerts implicarà una puntuació de zero en la prova o en el treball.

Els estudiants que lliurin evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) constaran com a «Avaluable».

Els estudiants que que hagin obtingut una mitjana en l’avaluació contínua (dues proves escrites presencials i dos treballs escrits) entre 4 i 4,9 podran realitzar la reavaluació. En aquest cas, els estudiants realitzaran la reavaluació corresponent a les parts del programa per a les que hagin obtingut una puntuació inferior a 5.

Els estudiants que obtinguin una qualificació mitjana en l’avaluació contínua (dues proves escrites presencials i dos treballs escrits) igual o superior a 5 no realitzaran la reavaluació.

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Proves de cursos anteriors


Distribució de l’assignatura i materials

Les classes corresponents als temes 1 i 2 del programa seran impartides per la professora Gavarró (sessions de teoria) i pel professor Silvagni (sessions de pràctiques). Les classes corresponents als temes 3 i 4 seran impartides pel professor Llisterri.

Els materials corresponents als temes 3 i 4 així com totes les informacions sobre les classes del professor Llisterri es publicaran a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/LAPL.html


Atenció als estudiants

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Dimarts i dijous de 11 a 13h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores convingudes.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per a posar-vos en contacte amb el professor, no utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2015-2016)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_15_16/LAPL_15_16_General.html
Last updated: 13/1/16 12:52

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.