3.- Anàlisi fonètica de la parla patològica

Guió

Anàlisi fonètica de la parla patològica

Bibliografia

Fonètica general: manuals

Fonètica general: diccionaris

Fonètica clínica: manuals

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Fonètica i fonologia contrastives: català i altres llengües

Transcripció fonètica de la parla patològica

Materials

El símbol conceptos_avanzados que es troba en alguns dels materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

L’àmbit de la fonètica clínica

La transcripció fonètica

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Descripció fonètica dels elements segmentals del català

Descripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals del català

Els elements suprasegmentals del castellà

La transcripció fonètica de la parla patològica

Exercicis

Test - Els símbols de transcripció de l’Alfabet Fonètic Internacional

Test - Descripció fonètica del català

Test - Descripció fonètica del castellà

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Transcripció fonètica de produccions de nens amb deficiència auditiva

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions audiovisuals

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions sonores

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Eines per a introduir símbols fonètics en documents

Fonètica clínica

tornar al principi  tornar endarrere


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2015-2016) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_15_16/LAPL_15_16_IndexTemes_2.html
ast updated: 9/12/15 10:25

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.