Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2016-2017

Celina Agostinho
Departament de Filologia Catalana

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treball


Horaris del Grau en Logopèdia (primer semestre, Curs 2016-2017)

Calendari acadèmic de la Facultat de Psicologia

Setmana 1 Dilluns 5 de setembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Dimecres 7 de setembre Sense pràctiques d’aula programades
Setmana 2 Dilluns 12 de setembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Dimecres 14 de setembre Sense pràctiques d’aula programades
Setmana 3 Dilluns 19 de setembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Dimecres 21 de setembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 4 Dilluns 26 de setembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Dimecres 28 de setembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 5 Dilluns 3 d’octubre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Dimecres 5 d’octubre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 6 Dilluns 10 d’octubre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Dimecres 12 d’octubre No lectiu
Setmana 7 Dilluns 17 d’octubre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Dimecres 19 d’octubre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 8 Dilluns 24 d’octubre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

Llengua oral i llengua escrita. L’àmbit de la fonètica. La fonètica clínica.
Dimecres 26 d’octubre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h
Tema 1: La lingüística i les patologies del llenguatge

Tema 2: La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge
Setmana 9 Dilluns 31 d’octubre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

La representació dels sons de la parla: l’Alfabet Fonètic Internacional.

Atès que s’ha acordat que el dilluns 31 d’octubre no sigui un dia lectiu, els continguts d’aquesta sessió s’introduiran, a mesura que es necessitin, en les classes dels propers dies.
Dimecres 2 de novembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

Aula P-01
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

La classificació articulatòria dels sons de la parla.
Setmana 10 Dilluns 7 de novembre Sessions d’avaluació
Dimecres 9 de novembre Prova escrita presencial individual 1: de les 11 a les 13h, aules P-08 i P-11
Setmana 11 Dilluns 14 de novembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

Descripció fonètica del català.
Dimecres 16 de novembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

Aula d’informàtica AI-35
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (5)

Descripció fonètica del català.

És convenient portar auriculars.
Setmana 12 Dilluns 21 de novembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (6)

Descripció fonètica del castellà.
Dimecres 23 de novembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

Aula d’informàtica AI-35
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (7)

Descripció fonètica del castellà.

És convenient portar auriculars.
Setmana 13 Dilluns 28 de novembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica.
Dimecres 30 de novembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Grup 12: 10:30-12:30h

Aula d’informàtica AI-35
Tema 3: Anàlisi fonètica de la parla patològica (8)

La transcripció fonètica de la parla patològica.

És convenient portar auriculars.

Publicació a la web de l’assignatura dels enunciats del treball escrit 2 (avaluació dels continguts del tema 3) i distribució a l’aula dels fulls de resposta.
Setmana 14 Dilluns 5 de desembre Només docència excepcional
Dimecres 7 de desembre Només docència excepcional
Setmana 15 Dilluns 12 de desembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

La síl·laba. Els processos fonològics.
Dimecres 14 de desembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula P-11

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula AI-35 (Aula d’informàtica)
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (3)

Descripció fonològica del català i del castellà.
Setmana 16 Dilluns 19 de desembre

Sessió de teoria

Grup 1: 9-10:30h
Aula P-08
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (4)

Descripció fonològica del català i del castellà.

Lliurament del treball escrit 2 (avaluació dels continguts del tema 3).
El treball es lliurarà a l’aula en començar la classe. En cas de no poder assistir a classe, el lliurament el podrà realitzar una altra persona.
Dimecres 21 de desembre

Sessions de pràctiques

Grup 11: 8:30-10:30h
Aula P-11

Grup 12: 10:30-12:30h
Aula AI-35 (Aula d’informàtica)
Tema 4: Anàlisi fonològica de la parla patològica (5)

L’anàlisi fonològica. La fonologia clínica.
Dilluns 26 de desembre Vacances de Nadal
Dimecres 28 de desembre Vacances de Nadal
Dilluns 2 de gener Vacances de Nadal
Dimecres 4 de gener Vacances de Nadal
Setmana 17 Dilluns 9 de gener Sessions d’avaluació
Dimecres 11 de gener Sessions d’avaluació
Divendres 13 de gener Prova escrita presencial individual 2 (avaluació dels continguts del tema 4): de les 11 a les 13h, aula P-15.
Setmana 18 Dilluns 16 de gener Sessions de reavaluació
Dimecres 18 de gener Sessions de reavaluació
Setmana 19 Dilluns 23 de gener Sessions de reavaluació
Dimecres 25 de gener Sessions de reavaluació
Dijous 26 de gener Proves de reavaluació: de les 9 a les 11h, aula P-03.
Divendres 27 de gener Darrer dia per a la resolució d’incidències sobre les qualificacions.

Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2016-2017) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: