Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2016-2017

Primer semestre
Segon curs
6 crèdits

Celina Agostinho
Departament de Filologia Catalana

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyolaexclamation point
Darrer dia per a la resolució d’incidències sobre les qualificacions: divendres 27 de gener de 2017.

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius

El contingut de l’assignatura està orientat a integrar els coneixements lingüístics adquirits en altres assignatures a l’anàlisi de les patologies del llenguatge i de la parla.

L’assignatura té com a objectius:


Avaluació

La qualificació s’obtindrà a partir de la mitjana de dues proves escrites presencials i dos treballs escrits no presencials: 25 % corresponent a la prova 1, 25 % corresponent a la prova 2, 25 % corresponent al treball 1 i 25 % corresponent al treball 2.

Per a la realització de la prova escrita presencial 2 (tema 4 del programa) i del treball escrit 2 (tema 3 del programa) els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Les proves i els treballs constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació de l’assignatura.

Es considerarà aprovada una prova o un treball si s’obté una nota igual o superior a 5.

El fet de no presentar-se a alguna de les proves o de no lliurar algun treball en els terminus establerts implicarà una puntuació de zero en la prova o en el treball.

Els estudiants que lliurin evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40 %) constaran com a «Avaluable».

Els estudiants que hagin obtingut una mitjana en l’avaluació contínua (dues proves escrites presencials i dos treballs escrits) entre 4 i 4,9 podran realitzar la reavaluació. En aquest cas, els estudiants realitzaran la reavaluació corresponent a les parts del programa per a les que hagin obtingut una puntuació inferior a 5.

Els estudiants que obtinguin una qualificació mitjana en l’avaluació contínua (dues proves escrites presencials i dos treballs escrits) igual o superior a 5 no realitzaran la reavaluació.

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Proves de cursos anteriors (temes 3 i 4)

Els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es mostren a continuació es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2016-2017.

No es proporcionen les respostes dels exàmens per a afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.


Distribució de l’assignatura i materials

Les classes corresponents als temes 1 i 2 del programa seran impartides per les professores Gavarró i Agostinho. Les classes corresponents als temes 3 i 4 seran impartides pel professor Llisterri.

Els materials corresponents als temes 3 i 4 així com totes les informacions sobre les classes del professor Llisterri es publicaran a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/LAPL.html


Atenció als estudiants

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres.

Horari d’atenció als estudiants:
Dimarts i dijous de 12 a 13h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2016-2017)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: