Guions, bibliografies i materials per temes

3.- Anàlisi fonètica de la parla patològica

4.- Anàlisi fonològica de la parla patològica

tornar endarrere
Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2016-2017) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: