4.- Anàlisi fonològica de la parla patològica

Guió

Anàlisi fonològica de la parla patològica

Bibliografia

Fonologia general: manuals

Fonologia general: reculls

Fonologia general: treballs generals

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Fonètica i fonologia contrastives: català i altres llengües

Fonologia clínica: manuals

Fonologia clínica: treballs generals

Fonologia clínica: anàlisi fonològica de la parla patològica

Materials

El signe conceptos_avanzados que es troba en alguns materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

Els trets distintius

La síl·laba

Els processos fonològics

L’anàlisi fonològica

Descripció fonològica dels elements segmentals del català

Descripció fonològica dels elements segmentals del castellà

L’estructura sil·làbica del català

L’estructura sil·làbica del castellà

La fonologia clínica

Anàlisi fonològica de la producció de nens amb deficiència auditiva

Exercicis

L’inventari de fonemes consonàntics del castellà

L’inventari de fonemes consonàntics del castellà: proposta d'inventari

Anàlisi fonològica de la parla patològica

Anàlisi fonètica i fonològica de la parla patològica: proposta d’anàlisi

Recursos a Internet

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere
Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2016-2017) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: