Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treball


Horaris del Grau en Logopèdia (segon semestre, Curs 2017-2018)

Calendari acadèmic de la Facultat de Psicologia

Setmana 1 Dimarts 13 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula P-02
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Dimecres 14 de febrer

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula P-15
Presentació de l’assignatura.
Dimecres 14 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 14 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula P-17
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Divendres 16 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula P-24
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Divendres 16 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 13 (2n curs)
de 13.30 a 15.30 h
Aula P-24
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Setmana 2 Dimarts 20 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula d’informàtica AI-31
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

Dimecres 21 de febrer

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula P-15
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

La fonètica clínica. La representació dels sons de la parla: l’Alfabet Fonètic Internacional.
Dimecres 21 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 14 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

Divendres 23 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

Divendres 23 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 13 (2n curs)
de 13.30 a 15.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

Setmana 3 Dimarts 27 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula d’informàtica AI-31
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Dimecres 28 de febrer

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula P-15
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Descripció fonètica del castellà.
Dimecres 28 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 14 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Divendres 2 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Divendres 2 de març

Sessió de pràctiques

Grup 13 (2n curs)
de 13.30 a 15.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Setmana 4 Dimarts 6 de març Dia de la Logopèdia
Dimecres 7 de març

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula P-15
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Descripció fonètica del català.
Dimecres 7 de març

Sessió de pràctiques

Grup 14 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Divendres 9 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Divendres 9 de març

Sessió de pràctiques

Grup 13 (2n curs)
de 13.30 a 15.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Setmana 5 Dimarts 13 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

Dimecres 14 de març

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula P-15
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

La transcripció fonètica de la parla patològica.
Dimecres 14 de març

Sessió de pràctiques

Grup 14 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica AI-35
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

Divendres 16 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

Divendres 16 de març

Sessió de pràctiques

Grup 13 (2n curs)
de 13.30 a 15.30 h
Aula d’informàtica AI-34
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

Setmana 6 Dimarts 20 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula P-02
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Dimecres 21 de març

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula P-15
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Descripció fonològica del català i del castellà.
Dimecres 21 de març

Sessió de pràctiques

Grup 14 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula P-17
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Divendres 23 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula P-24
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Divendres 23 de març

Sessió de pràctiques

Grup 13 (2n curs)
de 13.30 a 15.30 h
Aula P-24
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Del 26 al 30 de març Vacances de Pasqua
Setmana 7 Dimarts 3 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula P-02
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

Dimecres 4 d’abril

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula P-15
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

La fonologia clínica.
Dimecres 4 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 14 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula P-17
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

Divendres 6 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula P-24
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

Divendres 6 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 13 (2n curs)
de 13.30 a 15.30 h
Aula P-24
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

Setmana 8 Dilluns 9 d’abril
de 11 a 13 h
Aula P-15
Prova escrita presencial 1: temes 1 i 2.
Setmana 20 Dilluns 2 de juliol
de 11 a 13 h
Aula P-04
Proves de reavaluació.

La prova corresponent als temes 1 i 2 del programa
tindrà el mateix format i es realitzarà en las mateixes condicions que la primera prova escrita presencial.

Darrer dia per a resoldre incidències sobre les qualificacions: divendres 6 de juliol.

Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2017-2018) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: