Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de treball


Horaris del Grau en Logopèdia (segon semestre, Curs 2017-2018)

Calendari acadèmic de la Facultat de Psicologia

Setmana 1 Dimarts 13 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Dimecres 14 de febrer

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula
Presentació de l’assignatura.
Dimecres 14 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 12 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Divendres 16 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Divendres 16 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (2n curs)
de 14.30 a 16.30 h
Aula
Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia.
Setmana 2 Dimarts 20 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

L’Alfabet Fonètic Internacional.

És necessari portar auriculars
Dimecres 21 de febrer

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

La fonètica clínica. La representació dels sons de la parla: l’Alfabet Fonètic Internacional.
Dimecres 21 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 12 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

L’Alfabet Fonètic Internacional.

És necessari portar auriculars
Divendres 23 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

L’Alfabet Fonètic Internacional.

És necessari portar auriculars
Divendres 23 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (2n curs)
de 14.30 a 16.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (1)

L’Alfabet Fonètic Internacional.

És necessari portar auriculars
Setmana 3 Dimarts 27 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Descripció fonètica del castellà.

És necessari portar auriculars
Dimecres 28 de febrer

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Descripció fonètica del castellà.
Dimecres 28 de febrer

Sessió de pràctiques

Grup 12 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Descripció fonètica del castellà.

És necessari portar auriculars
Divendres 2 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Descripció fonètica del castellà.

És necessari portar auriculars
Divendres 2 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (2n curs)
de 14.30 a 16.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (2)

Descripció fonètica del castellà.

És necessari portar auriculars
Setmana 4 Dimarts 6 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula
Dia de la Logopèdia
Dimecres 7 de març

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Descripció fonètica del català.
Dimecres 7 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Descripció fonètica del català.

És necessari portar auriculars
Divendres 9 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Descripció fonètica del català.

És necessari portar auriculars
Divendres 9 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (2n curs)
de 14.30 a 16.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (3)

Descripció fonètica del català.

És necessari portar auriculars
Setmana 5 Dimarts 13 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

La transcripció fonètica de la parla patològica.

És necessari portar auriculars
Dimecres 14 de març

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

La transcripció fonètica de la parla patològica.
Dimecres 14 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

La transcripció fonètica de la parla patològica.

És necessari portar auriculars
Divendres 16 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

La transcripció fonètica de la parla patològica.

És necessari portar auriculars
Divendres 16 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (2n curs)
de 14.30 a 16.30 h
Aula d’informàtica
Tema 1: Anàlisi fonètica de la parla patològica (4)

La transcripció fonètica de la parla patològica.

És necessari portar auriculars
Setmana 6 Dimarts 20 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Conceptes i mètodes de l’anàlisi fonològica. Descripció fonològica del català i del castellà.
Dimecres 21 de març

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Conceptes i mètodes de l’anàlisi fonològica. Descripció fonològica del català i del castellà.
Dimecres 21 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Conceptes i mètodes de l’anàlisi fonològica. Descripció fonològica del català i del castellà.
Divendres 23 de març

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Conceptes i mètodes de l’anàlisi fonològica. Descripció fonològica del català i del castellà.
Divendres 23 de març

Sessió de pràctiques

Grup 11 (2n curs)
de 14.30 a 16.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (1)

Conceptes i mètodes de l’anàlisi fonològica. Descripció fonològica del català i del castellà.
Del 26 al 30 de març Vacances de Pasqua
Setmana 7 Dimarts 3 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 11 (1r curs)
de 9.30 a 11.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

La fonologia clínica.
Dimecres 4 d’abril

Sessió de teoria

Grup 1
d’11 a 12.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

La fonologia clínica.
Dimecres 4 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 12 (2n curs)
de 12.30 a 14.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

La fonologia clínica.
Divendres 6 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 12 (1r curs)
de 10.30 a 12.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

La fonologia clínica.
Divendres 6 d’abril

Sessió de pràctiques

Grup 11 (2n curs)
de 14.30 a 16.30 h
Aula
Tema 2: Anàlisi fonològica de la parla patològica (2)

La fonologia clínica.
Setmana 8 Del 9 al 13 d’abril Prova escrita presencial 1

Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2017-2018) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: