Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2017-2018

Segon semestre
Primer curs
6 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyolaexclamation point
Aquí es publica informació de darrera hora sobre el funcionament de l’assignatura.

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius

El contingut de l’assignatura està orientat a integrar els coneixements lingüístics a l’anàlisi de les patologies del llenguatge i de la parla.


Avaluació

La qualificació s’obtindrà a partir de la mitjana de dues proves escrites presencials: 50 % corresponent a la prova 1 i 50 % corresponent a la prova 2.

Les proves escrites constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació de l’assignatura.

Es considerarà aprovada una prova si s’obté una nota igual o superior a 5. El fet de no presentar-se a alguna de les proves implicarà una puntuació de zero en la prova.

Els estudiants que lliurin evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40 %) constaran com a “Avaluable”.

Els estudiants que hagin obtingut una mitjana en l’avaluació contínua (dues proves escrites presencials) entre 4 i 4,9 podran realitzar la reavaluació. En aquest cas, els estudiants realitzaran la reavaluació corresponent les proves per a les que hagin obtingut una puntuacioĢ inferior a 5.

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Proves de cursos anteriors (temes 1 i 2)

Els continguts impartits en cursos anteriors poden no coincidir completament amb els d’aquest curs, de manera que en les proves que es mostren a continuació es poden trobar preguntes que estiguin relacionades amb temes que no formen part del programa del curs 2017-2018.

No es proporcionen les respostes dels exàmens per a afavorir el treball personal i la reflexió per part dels estudiants.


Distribució de l’assignatura i materials

Les classes corresponents als temes 1 i 2 del programa seran impartides pel professor Joaquim Llisterri. Les classes corresponents als temes 3 i 4 les impartiran les professores Anna Bartra i Marta Khouja i el professor Oriol Quintana.

Els materials corresponents als temes 1 i 2 així com totes les informacions sobre les classes del professor Llisterri es publicaran a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/LAPL.html


Atenció als estudiants

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres.

Horari d’atenció als estudiants:
Dimarts i dijous de 12 a 13 h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2017-2018)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: