Guions, bibliografies i materials per temes

1 - Anàlisi fonètica de la parla patològica

2 - Anàlisi fonològica de la parla patològica

tornar endarrere
Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2017-2018) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: