1 - Anàlisi fonètica de la parla patològica

Guió

Anàlisi fonètica de la parla patològica

Bibliografia

Fonètica general: manuals

Fonètica general: diccionaris

Fonètica clínica: manuals

Fonètica clínica: treballs generals

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Fonètica i fonologia contrastives: català i altres llengües

Transcripció fonètica de la parla patològica

Materials

L’àmbit de la fonètica clínica

La transcripció fonètica

Descripció fonètica dels elements segmentals del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Descripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

Els elements suprasegmentals del català

Els elements suprasegmentals del castellà

La transcripció fonètica de la parla patològica

Materials complementaris

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Exercicis

Revisió de conceptes bàsics de fonètica i de fonologia

Revisió de conceptes bàsics de fonètica i fonologia - Respostes

Els símbols de transcripció de l’Alfabet Fonètic Internacional

Test - Descripció fonètica del català

Test - Descripció fonètica del castellà

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català

Transcripció fonètica dels elements segmentals del català: proposta de transcripció

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà

Transcripció fonètica dels elements segmentals del castellà: proposta de transcripció

Transcripció fonètica d’enunciats produïts per un parlant amb deficiència auditiva

Transcripció fonètica d’enunciats produïts per un parlant amb deficiència auditiva: proposta de transcripció

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions audiovisuals

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions sonores

L’Alfabet Fonètic Internacional: aplicacions

Tipus de lletres amb símbols fonètics

Eines per a introduir símbols fonètics en documents

Fonètica clínica

tornar al principi  tornar endarrere
Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2017-2018) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: