2 - Anàlisi fonològica de la parla patològica

Guió

Anàlisi fonològica de la parla patològica

Bibliografia

Fonologia general: manuals

Fonologia general: reculls

Fonologia general: treballs generals

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del castellà

Fonètica i fonologia contrastives: català i altres llengües

Fonologia clínica: manuals

Fonologia clínica: treballs generals

Fonologia clínica: anàlisi fonològica de la parla patològica

Materials

L’anàlisi fonològica

Descripció fonològica dels elements segmentals del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Descripció fonològica dels elements segmentals del castellà

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

L’estructura sil·làbica del català

L’estructura sil·làbica del castellà

La fonologia clínica

Anàlisi fonètica i fonològica d’un cas de deficiència auditiva infantil

Materials complementaris

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

Els trets distintius

La síl·laba

Els processos fonològics

Exercicis

L’inventari de fonemes consonàntics del castellà

L’inventari de fonemes consonàntics del castellà: proposta d’inventari

Anàlisi fonètica i fonològica d’enunciats produïts per un parlant amb dèficit fonològic

Anàlisi fonètica i fonològica d’enunciats produïts per un parlant amb dèficit fonològic: proposta d’anàlisi

Recursos a Internet

Fonologia clínica

tornar al principi  tornar endarrere
Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2017-2018) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: