Nuevos recursos para la enseñanza del español como lengua extranjera

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Universidad de Murcia Instituto Cervantes
Universidad de Murcia
7 y 8 de noviembre de 2002