Recursos en Internet para el estudio de la lengua y la lingüística españolas

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Filología en Internet
http://webs2002.uab.es/sfi/CURSOWEB/