line_red

1. Les tecnologies de la parla

Lingüística Aplicada I: Les aplicacions de la fonètica (2000-2001)

Joaquim Llisterri

line_red

Les tecnologies de la parla

Les tecnologies de la parla

L’àmbit de les tecnologies de la parla

Desenvolupament històric de les tecnologies de la parla

La síntesi de la parla

El reconeixement de la parla

Els sistemes de diàleg

Les aplicacions de les tecnologies de la parla

La comunicació persona - màquina

Avantatges de la comunicació persona - màquina

Llibertat per a altres tasques simultànies

Possibilitat d’accés telefònic

Sistema potencialment econòmic

Mitjà de comunicació natural

Limitacions de la comunicació persona - màquina

La síntesi de la parla

Nocions generals sobre la síntesi de la parla

Els objectius de la síntesi de la parla

Nocions generals sobre la síntesi de la parla

Paràmetres per a la caracterització dels sistemes de síntesi

Condicionaments lingüístics i condicionaments tecnològics en la síntesi

La relació entre el sistema de síntesi i l’aplicació

La síntesi com a model de producció de la parla i com a aplicació tecnològica

El paper del coneixement fonètic en la síntesi

Línies de recerca actuals en síntesi de la parla

Resultats assolits en síntesi de la parla

Sistemes de conversió de text a parla

Sistemes de síntesi

Xips parlants

El disseny d’una aplicació en síntesi de la parla

Les tècniques de síntesi de la parla

La codificació i l’emmagatzemament del senyal sonor

La síntesi paramètrica

Les unitats de síntesi

La síntesi per LPC

La síntesi per formants

La síntesi per regles

Síntesi basada en paràmetres acústics

La síntesi articulatòria

La conversió de text a parla

El desenvolupament dels sistemes de conversió de text a parla

Esquema general d’un conversor de text a parla

Les etapes en la conversió de text a parla

Els sistemes actuals de conversió de text a parla

Les aplicacions de la síntesi de la parla

Síntesi de paraules aïllades

Síntesi a partir del text

El reconeixement de la parla

Presentació general

Tipus d’enunciat

Nombre de locutors

Tamany del vocabulari

Punts de vista en el reconeixement de la parla

La producció de la parla

El senyal acústic

L’audició

La percepció

El tractament del senyal en el reconeixement

Comparació de senyals continus

Senyals continus

Senyals parametritzatzs

Comparació de senyals discrets

Estratègies per al reconeixement de la parla

Decodificació acustico-fonètica

Reconeixement de paraules aïllades

Reconeixement de grans vocabularis

Reconeixement de parla contínua

Aplicacions del reconeixement de la parla

Reconeixement de paraules aïllades

Dictat automàtic

Identificació i verificació del locutor

Reconeixement en entorns adversos

Correcció fonètica en llengües estrangeres

Els sistemes de diàleg

Mòduls i tasques d’un sistema de diàleg

Disseny d’un sistema de diàleg

Model de l’entorn

Model de la tasca

Model de l’usuari

Bases de coneixement

Tècniques de disseny dels sistemes de diàleg

Disseny a partir de la intuïció

Disseny a partir de l’observació de diàlegs naturals entre parlants humans

Disseny per simulació de la interacció persona - màquina

Disseny mitjançant la interacció amb un sistema de diàleg real

Tipologia dels sistemes de diàleg

Sistemes de diàleg guiats

Sistemes de diàleg cooperatius

Sistemes de diàleg constitutius

Sistemes de diàleg adaptatius

Aplicacions dels sistemes de diàleg

Sistemes d’informació

Sistemes de transaccions

Traducció automàtica de la parla


line_red

Lingüística Aplicada I: Les aplicacions de la fonètica (2000-2001) - 1: Les tecnologies de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2000/Guio_1_LingApl_00_01.html
Last updated: 3/7/10 10:54

line_red