Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2000-2001

line_red

Examen final

line_red

1.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

2.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

3.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada dels temes seleccionats, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cada tema.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Data d’entrega: dimecres 20 de juny a las 15h a l’aula 502 o el mateix dia per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es).

Les qualificacions provisionals s’exposaran el dilluns 25 de juny al tauler d’anuncis del despatx B11-222 (Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres) i estaran també accessibles a través del sistema de consulta a distància de notes de la UAB.

La revisió d’exàmens es farà el el dimarts 26 de juny de 9 a 12h. al despatx B11-222 (Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres).


line_red

Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001) - Examen final
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2000/Ling_Apl_ex_juny_00_01.html
Last updated: 3/7/10 10:54

line_red