Calendari de classes
Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica
curs 2002-2003
Joaquim Llisterri

line_red

Dilluns, 17 de febrer de 2003 
Dimecres, 19 de febrer de 2003 
Dilluns, 24 de febrer de 2003Presentació del curs
Dimecres, 26 de febrer de 2003Les tecnologies de la parla (1)
Les tecnologies de la parla. La comunicació persona-màquina.
Dilluns, 3 de març de 2003Les tecnologies de la parla (2)
La síntesi de la parla: principis generals; la síntesi per concatenació d’unitats parametritzades; la síntesi per regles
Dimecres, 5 de març de 2003Les tecnologies de la parla (3)
La conversió de text en parla: estructura general; processament previ del text; transcripció fonètica automàtica
Dilluns, 10 de març de 2003Les tecnologies de la parla (4)
La conversió de text en parla: anàlisi lingüística; assignació de prosòdia; diccionaris d’unitats de síntesi
Dimecres 12 de març de 2003Les tecnologies de la parla (5)
La conversió de text en parla: sistemes actuals. El reconeixement de la parla: principis bàsics
Dilluns, 17 de març de 2003Les tecnologies de la parla (6)
El reconeixement de la parla: tècniques i aplicacions
Dimecres, 19 de març de 2003Les tecnologies de la parla (7)
El reconeixement de la parla: tècniques i aplicacions
Dilluns, 24 de març de 2003 
Dimecres, 26 de març de 2003 
Dilluns, 31 de març de 2003 
Dimecres, 2 d’abril de 2003 
Dilluns, 7 d’abril de 2003Les tecnologies de la parla (8)
Els sistemes de diàleg: principis bàsics i mètodes de disseny
Dimecres, 9 d’abril de 2003Les tecnologies de la parla (9)
Els sistemes de diàleg: sistemes actuals i aplicacions. La traducció automàtica de la parla
Dilluns, 14 d’abril de 2003Vacances de Pasqua
Dimecres, 16 d’abril de 2003Vacances de Pasqua
Dilluns, 21 d’abril de 2003Vacances de Pasqua
Dimecres, 23 d’abril de 2003L’adquisició de segones i terceres llengües (1)
La interferència en l’adquisició d’una segona llengua
Dilluns, 28 d’abril de 2003L’adquisició de segones i terceres llengües (2)
La interferència fonètica en l’adquisició d’una segona llengua
Dimecres, 30 d’abril de 2003L’adquisició de segones i terceres llengües (3)
La fonètica contrastiva. L’estudi experimental de la interferència fonètica
Dilluns, 5 de maig de 2003L’adquisició de segones i terceres llengües (4)
l’estudi experimental de la interferència fonètica. La interferència fonètica en l’adquisició de terceres llengües en bilingües
Dimecres, 7 de maig de 2003L’adquisició de segones i terceres llengües (5)
La correcció fonètica en l’ensenyament d’una segona llengua
Dilluns, 12 de maig de 2003L’adquisició de segones i terceres llengües (6)
La correcció fonètica en l’ensenyament d’una segona llengua
Dimecres, 14 de maig de 2003Les patologies de la parla (1)
Visió general dels transtorns del llenguatge i de la parla. Lingüística i patologies del llenguatge
Dilluns, 19 de maig de 2003Les patologies de la parla (2)
Lingüística i patologies del llenguatge. L’estudi experimental dels transtorns de la parla
Dimecres, 21 de maig de 2003Les patologies de la parla (3)
Les patologies de la producció. Estudi experimental de les disàrtries
Dilluns, 26 de maig de 2003Les patologies de la parla (4)
Les patologies de la percepció. La mesura de l’audició
Dimecres, 28 de maig de 2003Les patologies de la parla (5)
Estudi experimental de les sordeses infantils

line_red

Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2002-2003) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2002/Ling_Apl_calend_02_03.html
Last updated: 3/7/10 10:55

line_red