line_red

Calendari de classes
Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005)
Joaquim Llisterri

line_red

Dimecres 29 de setembre de 2004Presentació de l’assignatura
Dilluns 4 d’octubre de 2004Tecnologies de la parla (1): La comunicació persona-màquina
Dimecres 6 d’octubre de 2004Tecnologies de la parla (2): La síntesi de la parla
Dilluns 11 d’octubre de 2004No lectiu
Dimecres 13 d’octubre de 2004Tecnologies de la parla (3): La conversió de text en parla
Dilluns 18 d’octubre de 2004Tecnologies de la parla (4): El reconeixement de la parla
Dimecres 20 d’octubre de 2004Tecnologies de la parla (5)

El dimecres 20 d’octubre no tindreu classe presencial. Us proposo la lectura de Llisterri et al. (2003), que trobareu a la bibliografia especifica sobre fonètica i tecnologies de la parla i que recull molts aspectes del material presentat a les classes. També podeu trobar l’article al Campus Virtual

Dilluns 25 d’octubre de 2004Tecnologies de la parla (6): Els sistemes de diàleg
Dimecres 27 d’octubre de 2004Adquisició de segones i terceres llengües (1): La interferència en l’adquisició d’una L2
Dilluns 1 de novembre de 2004Tots Sants
Dimecres 3 de novembre de 2004Adquisició de segones i terceres llengües (2): La interferència fonètica i fonològica en l’adquisició d’una L2 i una L3
Dilluns 8 de novembre de 2004Adquisició de segones i terceres llengües (3): Anàlisi fonètica contrastiva
Dimecres 10 de novembre de 2004Adquisició de segones i terceres llengües (4): l’estudi experimental de l’adquisició d’una L2
Dilluns 15 de novembre de 2004Adquisició de segones i terceres llengües (5): La correcció fonètica
Dimecres 17 de novembre de 2004Adquisició de segones i terceres llengües (6): La correcció fonètica
Dilluns 22 de novembre de 2004Patologies de la parla (1): Visió general de les patologies del llenguatge i de la parla. Lingüística i patologies del llenguatge i de la parla
Dimecres 24 de novembre de 2004Patologies de la parla (2): Anàlisi fonètica de les patologies de la parla.
Dilluns 29 de novembre de 2004Patologies de la parla (3): Anàlisi fonètica de produccions d’adults amb disàrtries
Dimecres 1 de desembre de 2004Patologies de la parla (4): Anàlisi fonètica de produccions de nens amb sordeses
Dilluns 6 de desembre de 2004La Constitució
Dimecres 8 de desembre de 2004La Puríssima
Dilluns 13 de desembre de 2004Patologies de la parla (5): Anàlisi fonològica de la parla patològica. La mesura de l’audició
Dimecres 15 de desembre de 2004Fonètica judicial (1): El àmbits de la fonètica judicial. La identificació de locutors en el context judicial.
Dilluns 20 de desembre de 2004Fonètica judicial (2): La comparació entre mostres de veus
Dimecres 22 de desembre de 2004Fonètica judicial (3): El reconeixement de veus per part de testimonis o de víctimes. La fonètica judicial a Espanya.
Dilluns 27 de desembre de 2004Vacances de Nadal
Dimecres 29 de desembre de 2004Vacances de Nadal
Dilluns 3 de gener de 2005Vacances de Nadal
Dimecres 5 de gener de 2005Vacances de Nadal
Dilluns 10 de gener de 2005Fonètica judicial (4): Paràmetres fonètics i variació inter i intralocutor
Dimecres 12 de gener de 2005Fonètica judicial (5): Anàlisi acústica de la variació inter i intralocutor


line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2004/Ling_Apl_calend_04_05.html
Last updated: 11/1/10 18:32

line_red