line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, primer semestre, curs 2004-2005

line_red

Examen parcial
Tema 4
La fonètica judicial

line_red

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cada tema.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data de lliurament: dimecres 19 de gener de 2004

Els exàmens es lliuraran per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es utilitzant l’adreça institucional (@campus.uab.es)


line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005)
Examen parcial: Tema 4 - La fonètica judicial
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2004/Ling_Apl_ex_4_04_05.html
Last updated: 11/1/10 18:38

line_red