UAB

Diploma de postgrau:
Especialista en pertorbacions del llenguatge i l’audició

Segon curs

Lingüística

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari d’atenció als estudiants: hores prèviament concertades.

Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció i Interpretació) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)

Correu electrònic:

Joaquim.Llisterri@uab.es

materials= Materials de classe
bibliografia= Bibliografia
www= Recursos a la web

Diploma de Postgrau: Especialista en pertorbacions del llenguatge i l’audició (2001-2002)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona