Diploma de postgrau:
Especialista en pertorbacions del llenguatge i l’audició

Segon curs

Lingüística

Anàlisi lingüística del llenguatge i la parla patològiques

Anàlisi fonètica de la parla patològica

Anàlisi fonològica de la parla patològica

Recursos a Internet

back