Anàlisi fonètica de la parla patològica

Guió

Bibliografia

El diagnòstic fonètic

L’aplicació del mètode experimental en fonètica a l’anàlisi de la parla patològica

Anàlisi fonètica experimental de les disàrtries

Anàlisi fonètica experimental de les sordeses (exemples)

Materials complementaris

Anàlisi fonètica experimental de la parla patològica

Anàlisi fonètica experimental de la veu patològica

Anàlisi fonètica experimental de les patologies de la producció de la parla

Anàlisi fonètica experimental de les disàrtries

Anàlisi fonètica experimental de les patologies de la percepció de la parla

La transcripció fonètica

Fonètica articulatòria

El mètode experimental en fonètica

Fonètica acústica

Fonètica general

El mètode experimental en fonètica

Fonètica acústica

Recursos relacionats amb la fonètica a la web

back