Anàlisi fonològica de la parla patològica

Guió

Bibliografia

L’anàlisi fonològica de la parla patològica

Exemple d’anàlisi fonològica de parla patològica

Materials complementaris

Treballs generals sobre fonologia i patologies de la parla

Anàlisi fonològica de la parla patològica

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

L’anàlisi fonològica

La síl·laba

Els processos fonològics

Els trets distintius

Els trets distintius de Jakobson i Halle

Els trets distintius de Chomsky i Halle

Fonemes i principals al·lòfons consonàntics del català

Fonemes i principals al·lòfons vocàlics del català

Fonemes i principals al·lòfons consonàntics del castellà

Fonemes i principals al·lòfons vocàlics del castellà

Caracterització en trets distintius del sistema fonològic del català i del castellà

Fonologia

Recursos relacionats amb la fonologia a la web

back