Recursos en línia

Fonètica clínica i lingüística clínica


Fonètica clínica i lingüística clínica


Fonètica clínica i lingüística clínica: pàgines amb enllaços

tornar al principi

Fonètica clínica i lingüística clínica: associacions

tornar al principi

Fonètica clínica i lingüística clínica: revistes

tornar al principi

Lingüística clínica

tornar al principi

Fonètica clínica

Transcripció fonètica

Corpus i bases de dades

Trastorns de la veu

Fonació

Trastorns de la producció de la parla

Producció de la parla

Disàrtria

Disfèmia

Trastorns de la percepció de la parla

Percepció de la parla

Implants cloclears

tornar al principi

Fonologia clínica

tornar al principi

Logopèdia

El sistema verbo-tonal: aplicacions clíniques

tornar al principi

Fonètica clínica i lingüística clínica


Fonètica clínica i lingüística clínica – Recursos en línia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: