Les xarxes de comunicacions

 Internet

 El correu electrònic

 World Wide Web